Ondanks dat we een kleine onderneming zijn op het gebied van NDT onderzoek, luisteren we naar de klant en markt en is ons streven oplossingen en hulpmiddelen te bedenken voor probleemstellingen.

Ingedeukte leidingen
Tijdens een test in België werden we geconfronteerd met een nieuwe uitdaging op het gebied van oplegpunten.
Door het gewicht van een 12" pijp was er een indruk ontstaan op het gedeelte waar de pijp op het oplegpunt ligt.
Na het liften van de pijp bleek dat er geen corrosie aanwezig was.
Tijdens het testen in omvangsrichting gaf het signaal duidelijk zware corrosie aan. Dit was niet het geval.
Tijdens het onderzoeken van exact hetzelfde punt in lengterichting, ga het signaal aan dat er geen corrosie aanwezig was.
In een eerdere nieuwsbrief wordt beschreven dat er een verschil is bij meten in lengte en in omvangsrichting. Om die reden zijn er verschillende tools door Verkade NDT Services ontwikkeld.
Hierdoor kunnen wij bij het onderzoek duidelijk het verschil aangeven tussen ingedeukte leidingen en corrosie.
 
     
Tool voor trunnions gelast op een bocht
Onlangs kregen wij de vraag uit Engeland of het mogelijk is trunnions op bochten vanaf 2" te kunnen onderzoeken. Voor rechte leidingen kunnen wij deze tool al aanbieden.We hebben nu een tool ontwikkeld waarbij het mogelijk is zowel vanaf de buitenradius als de binnenradius te onderzoeken vanaf 2" diameter.
 
     
Tool voor het onderzoeken van leidingen welke voorzien zijn van klemmen
Vele leidingen zijn voorzien van klemmen. Tot op heden werden deze verwijderd zodat het oplegpunt onderzocht kon worden. Dit kan een extra kostenpost voor de klant zijn. De tool die we ontwikkeld hebben maakt het mogelijk om kleinere diameters vanaf 2" te kunnen onderzoeken zonder dat daarbij de klem dient verwijderd te worden.
 
     
Oplegpunten onderzoek door middel van rope access
Bij een grote raffinaderij in Nederland hebben wij samen met een rope access firma pieren onderzocht. Al verschilt de werkwijze ten opzichte van oplegpunten onderzoek in het veld omdat men op hoogte werkt, het resultaat bleek hetzelfde te zijn waarbij goede communicatie een grote rol speelt.
 
     
Onderzoek naar de hoeveelheid van slug in een pijp
In 2014 ontvingen wij van onze klant in Brunei de vraag of het mogelijk was om de hoeveelheid slug/zand in een 10" pijp te vinden welke gevuld is met water en olie. Ondanks dat dit niet onze hoofdactiviteit is, is het ons gelukt om de hoeveelheid vast en vloeibaar materiaal aan te geven. We hebben een pijp gevuld met zand, olie en water en gebruik makende van 2 tasters hebben we kunnen onderzoeken. Zoals te zien is in het plaatje geeft de display door middel van een verschil in signaal aan wanneer de slug bereikt wordt.