Corrosie aan de buitenzijde van leidingen ter plaatse van oplegpunten

Dit wordt veroorzaakt door het heen en weer bewegen van de leiding over het oplegpunt indien deze direct op de ondersteuning rust. De coating raakt beschadigd en door vocht en opeenhoping van vuil kan corrosie optreden ter plaatse van het onbereikbare gedeelte. Onze methode garandeert een betrouwbaar resultaat over de conditie van de pijp ter plekke van het oplegpunt.

Deze 2 tekeningen tonen links de situatie zonder corrosie en rechts met corrosie. Door de aanwezigheid van corrosie wordt de geluidsbundel verspreid en/of gedempt, of zelfs tegengehouden in het geval van zware corrosie. Door het signaal te vergelijken met het signaal van de leiding naast het oplegpunt is het mogelijk om een uitspraak te doen over de aanwezigheid van corrosie, en over de resterende wanddikte.

   

Hieronder presenteren wij een aantal van de tools, die in eigen beheer bedacht en ontwikkeld zijn.

Tool voor leidingen met diameter tussen 1 en 4"  
     
Tool voor leidingen met diameter tussen 3 en 20"  
     

Naar aanleiding van de vraag of het mogelijk is pijpleidingen van grote diameter welke op saddles liggen (al dan niet gelast) te onderzoeken, hebben we een speciale tool ontwikkeld. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om leidingen met grotere diameters.

De tool op de foto heeft een lengte van 1,80 m en kan ingekort of verlengd worden. Voordelen zijn een korte opbouwtijd en flexibiliteit. Tevens is een vrije ruimte van hoogstens 100 mm benodigd.

 

Corrosie aan de buitenzijde van pijpleidingen ter plaatse van beugels

De onderstaande tekening toont het onderzoek ter plekke van beugels. Het principe is hetzelfde als bij oplegpunten, alleen nu wordt het geluidsignaal in lengterichting verstuurd in plaats van in omvangsrichting.

Tool voor leidingen met diameters van 1 tot 6" diameter
   
Tool voor leidingen met diameters van 2 tot 8" diameter
   
Tool voor leidingen met diameters van 2 tot 24" diameter